חיזוק המערכת הפאראסימפתטית

 

כלים לחיזוק המערכת הפאראסימפתטית

ברוכה הבאה

 

 

 

תרגול להרגע 

נשימה סרעפתית

 

 

נשימה סרעפתיתנשימה סרעפתית

מבשלים בריא עם דורה לוי