חומר עזר כתוב לתכנית

הצ'ק ליסט שלך לשבוע הקרוב!

 

 

 

 

תפריטים לשבוע הראשון של התכנית

 

תפריט רגיל 

רשימת קניות

תפריט להדפסה

מתכונים מפורטים לתפריט

 

תפריט טבעוני לילדים

רשימת קניות

תפריט להדפסה

מתכונים מפורטים לתפריט

 

תפריט לא טבעוני לילדים

*מתאים במיוחד לתחילת המעבר לתזונה בריאה

רשימת קניות

תפריט להדפסה

מתכונים מפורטים לתפריט

 

 

תפריטים לשבוע השני של התכנית

 

תפריט רגיל 

רשימת קניות

תפריט להדפסה

מתכונים מפורטים לתפריט

 

תפריט טבעוני לילדים

רשימת קניות

 תפריט להדפסה

מתכונים מפורטים לתפריט

 

 

תפריט לא טבעוני לילדים

*מתאים במיוחד לתחילת המעבר לתזונה בריאה

רשימת קניות 

תפריט להדפסה

 מתכונים מפורטים לתפריט

 

תפריטים לשבוע השלישי של התכנית

 

תפריט רגיל 

רשימת קניות

תפריט להדפסה

מתכונים מפורטים לתפריט 

 

 

 

תפריט לא טבעוני לילדים

*מתאים במיוחד לתחילת המעבר לתזונה בריאה

רשימת קניות

תפריט להדפסה

מתכונים מפורטים לתפריט

 

 

 

תפריטים לשבוע הרביעי של התכנית 

 

 תפריט רגיל 

רשימת קניות

תפריט להדפסה

מתכונים מפורטים לתפריט

 

תפריט לא טבעוני לילדים

*מתאים במיוחד לתחילת המעבר לתזונה בריאה

רשימת קניות

תפריט להדפסה

 מתכונים מפורטים לתפריט

 

בונוסים

טבלה עם זמני השריה והנבטה להדפסה 

מתכון כתוב ללחם שאור בסיסי 

 

מבשלים בריא עם דורה לוי